wat betekent ‘horen, zien en zwijgen’ eigenlijk?

 wat betekent ‘horen, zien en zwijgen’ eigenlijk?

In onze drukke wereld vol constante informatie en communicatie kan het oude principe van “horen, zien en zwijgen” ons veel leren over bewust leven en morele integriteit. Deze uitdrukking, vaak uitgebeeld door drie apen die respectievelijk hun oren, ogen en mond bedekken, is een krachtig symbool dat zijn oorsprong vindt in de Japanse cultuur. Maar wat betekent deze filosofische uitdrukking nu echt en hoe is deze door de eeuwen heen geïnterpreteerd? Laten we deze vragen verkennen in dit blogbericht.

Oorsprong en geschiedenis

De “Drie Wijze Apen” zijn oorspronkelijk afkomstig uit Japan, waar ze bekend staan als Mizaru (niet zien), Kikazaru (niet horen) en Iwazaru (niet spreken). Ze zijn te vinden in de Nikko Toshogu, een Shinto-heiligdom in Japan, waar een houtsnijwerk uit de 17e eeuw deze drie figuren afbeeldt. De uitdrukking zelf is mogelijk beïnvloed door eerdere boeddhistische geschriften die pleiten voor het vermijden van zondig gedrag.

Deze symboliek werd populair in de westerse wereld in de 20e eeuw, waar het vaak werd geïnterpreteerd als een oproep om geen kwaad te zien, te horen of te spreken. Het idee achter deze filosofie is dat het bewust afwenden van kwaad leidt tot een moreler en ethisch verantwoord leven.

Filosofische betekenis

De essentie van “horen, zien en zwijgen” is niet simpelweg het negeren van het kwaad, maar eerder het bewust kiezen om niet deel te nemen aan, of bij te dragen aan negativiteit. Dit kan worden toegepast in allerlei aspecten van het leven:

  • Sociaal: In onze interacties met anderen, kan deze filosofie ons aanmoedigen om roddels te vermijden en ons te onthouden van het verspreiden van negatieve of schadelijke informatie.
  • Persoonlijk: Het helpt ons om onze eigen mentale gezondheid te beschermen door te kiezen waar we onze aandacht op richten. Dit kan betekenen dat we schadelijke inhoud op sociale media of negatieve invloeden in ons leven vermijden.
  • Professioneel: In een werkomgeving kan het principe van niet horen, zien of spreken van kwaad helpen om een positievere en meer ethische werkplek te bevorderen.

Kritiek en hedendaagse relevantie

Hoewel de wijsheid van de drie apen veel lof heeft gekregen, is er ook kritiek. Sommigen beweren dat het idee van het volledig afsluiten voor het kwaad kan leiden tot een gebrek aan actie tegen onrecht. In de moderne samenleving, waar bewustzijn en actie tegen sociale misstanden steeds belangrijker worden, kan “niet zien, niet horen, niet spreken” soms worden gezien als een manier om belangrijke kwesties te negeren of erover te zwijgen.

Toch, als het gaat om persoonlijke groei en ethiek, biedt de filosofie van de drie wijze apen een waardevol perspectief. Het herinnert ons eraan dat we een keuze hebben over hoe we reageren op de wereld om ons heen en dat onze acties (of het gebrek daaraan) een reflectie zijn van onze waarden en principes.

Conclusie

“Horen, zien en zwijgen” is meer dan een eenvoudige zin of een visueel symbool; het is een diepgaande filosofische houding die ons kan helpen navigeren door een complexe wereld. Het biedt een pad naar morele helderheid en zelfbescherming die ons kan helpen betere, bewustere beslissingen te nemen in ons dagelijks leven. Terwijl we deze oude wijsheid in de moderne context blijven interpreteren, biedt het een tijdloze herinnering aan het belang van onze keuzes en de impact die we hebben op de wereld om ons heen.